menurajz

Európában egyedülálló technológia
A Hargita Wood Kft. az Európai Unió területén egyedüliként rendelkezik egy teljesen egyedi elvek szerint működő, akár 65-70 % vízeltávolító képességű, nagyon széles alapanyag körben alkalmazható biomassza szárítóval és feldolgozó gépsorral. Feldolgozható alapanyagok: fa és mezőgazdasági lágyszárú, szeszipari törkölyök, gombakomposzt, baromfitrágya, kommunális szennyvíziszap stb.

Híreink

KeletExpo
A 2009. június 4-7. között Nyíregyházán megrendezett KeletExpo kiemelt figyelmet szentelt Ukrajnára, illetve a két ország közötti kapcsolatokra. Erre a kiállításra kapott felkérést a CserkassziElevatorMas illetve magyarországi képviselőjeként a Hargita Wood Kft.

tovább...

hírek

Pellet és brikett nagykereskedelem
A Hargita Wood Kft. már nyolcadik éve, 2002-től vesz részt a környező országokkal folytatott külkereskedelemben. Ezek az országok elsősorban Románia, Ukrajna illetve Oroszország.

Az utóbbi 2-3 évben előtérbe került a szilárd biomassza brikettálás és pelletálás technikai-technológiai kérdéseivel való intenzív foglalkozás. Ezt jól mutatja a Hargita Wood Kft.-nek az ukrán CserkassziElevatorMas-sal létrejött együttműködése, illetve Csetneki István egy másik érdekeltségén keresztül (BIOGRAN Kft.) megkötött kizárólagos, teljes körű szerződése az orosz TOPGRANMAS cég által gyártott komplett pelletáló gyártósorok EU területére történő behozatala céljából.

tovább...

hírek

Előtérben a szalma brikettálása
Az évente megújulóan termelődő ún. lágyszárú mezőgazdasági alapanyagok világszerte az egyik legnagyobb tömegét adják a tüzelési célú biomassza hasznosításához. Ezen belül kiemelt figyelmet érdemel a különböző növények szalmája.

Az elmúlt időszakokban több, különböző gyártmányú gép próbája bizonyította, hogy a szalma egyes speciális tulajdonságai ezt a feladatot nem teszik könnyűvé.

tovább...

hírek

Teljes körű szolgáltatás
A csigás brikettáló gép megvásárlását és honosítását követően rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált, hogy bármennyire nélkülözhetetlen alapgép, más kiszolgáló gépek nélkül önmagában nem használható. Ezt felismerve kellet kijelölni a hasznosításhoz vezető utat. Ezen a ponton vált elválaszthatatlanná ezen a téren a Hargita Wood Kft. és a Nád-Brikett Kft. együttműködése.

tovább...

hírek

Itt az új biomassza szárító
A Nagyivánon építendő brikettáló gyártósor EB-350 típusú brikettáló mellett egy másik nagyon fontos alapgépet, egy - a feldolgozandó alapanyaggal fűtött - hőcserélős, forgódobos szárítót is fog tartalmazni.

tovább...

hírek

Sikeres pályázat
Közös vállalkozásunk - a Nád-Brikett Kft. - 2009. január 30-án a KEOP 4.1 pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be egy Nagyivánon felépítendő, mind ömlesztett, mind bálázott alapanyag fogadására és brikettálására alkalmas, évi 4200 t terméket előállító üzem megvalósítására. Az üzem egyúttal referencia feladatot is ellát majd. Az eddigi gyártási kísérletek azt bizonyítják, hogy az EB-350 csigás brikettáló bármilyen fajta alapanyagból (szennyvíz iszapból is) ugyanolyan kiváló fizikai paraméterekkel rendelkező brikettet képes előállítani.

2009. május 7-én az illetékes bizottság a pályázatot elfogadta, a szerződés aláírására várhatóan a közeljövőben sor kerül.
Az üzem építése hamarosan megkezdődik.

hírek

Pályázat.
A Nád-Brikett Kft. jan.10-ig nyújtja be pályázatát a KEOP 4.1 kiírásra közel 50 % vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. A pályázott összeg sikeres elnyerésére jó esélyünk van. Ez teszi lehetővé a referencia gyártóvonal elgondolásaink szerinti teljes kiépítését, valamint ugyanerre a know how elkészítését. A szárító érkezéséről valamint a telepítéséről gyártó által adott vázlatrajz a Galériában tekinthetők meg.

hírek

Megérkezett a szárító.
Közvetlenül az ünnepek előtt megérkezett a közös vállalkozásunk, a Nád-Brikett Kft. megrendelésére legyártott forgódobos szárító. A szárítódob és a hőcserélős két db. kazán egy közös vázon van elhelyezve, így a teljes hosszúság kb. 9 m.
Működése eltérő a nálunk elterjedten használt lucernaszárítókétól, így összes villamos energia szükséglete kb. 10 kW. A szárító honosítása után a Nád-Brikett Kft. további szárítókat önállóan is és gyártósor részeként is az Únió területén kizárólagos joggal fogja értékesíteni három szárítási teljesítmény változatban.

hírek

BITESZ tagság.
Vállalkozásunk tagja lett a hazai biomassza hasznosítás hatékony fejlődésére alakult Biomassza Termékpálya Szövetségnek. A BITESZ-szel kapcsolatos tudnivalók bővebben: www.bitesz.hu honlapon találhatók.

hírek

Megállapodások
Az elmúlt két hét folyamán két alkalommal is vendégünk volt a csigás brikettálót gyártó ukrán cég, a CserkassziElevatorMas igazgatója, Odokienko Igor Alekszandrovics.

tovább...

hírek

Gépár megjelölés
Az utóbbi másfél hét folyamán jelentős forint árfolyam esés következett be a különböző, de a bennünket különösen érintő két devizanem, az EUR és az USD viszonylatában.

tovább...

hírek

Elkészült a présgép továbbfejlesztett változata
Elkészült az EB-350-40 típus továbbfejlesztett változata, az EB-350-50 (ld. Galéria)

tovább...

hírek

Vendégeink voltak
F. hó 12-14. között szakmai látogatásra és megbeszélésre vendégeink voltak a brikettáló prés ukrán gyártójának, a CserkassziElevatorMas-nak az igazgatója, Igor Odokienko és a gép főkonstruktőre, Vitalij Svec.

tovább...

hírek

Korábbi híradásainkban már többször tájékoztatást adtunk arról, hogy Nagyivánon, a Nád-Brikett Kft. beruházásában és üzemeltetésével alapvetően egy körbálás alapanyagot (szalma, széna, nád stb.) feldolgozó gyártósor áll üzembe.

Kezdettől fogva közös elgondolásunk, hogy egyben referencia üzemet létesítünk ...

tovább...

hírek

Korábbi híradásunknak megfelelően vállalkozásunk kiállítóként részt vett a Debrecenben megrendezett szakkiállításon, az Energoexpon.

Minden megbeszélésen, konferencián jelentős hangsúlyt kap a hasznosítható szilárd biomassza hatalmas tömege és az energiatermelésben ehhez mért jelentős rá váró szerep. Ennek fényében érthetetlen, hogy az elmúlt évek hazai szakkiállításain nem volt említésre méltó gyártóberendezés kínálat. A szeptember 23-25. közötti kiállításon is egyedül vállalkozásunk mutatott be üzemszerűen használható gyártóberendezést.

tovább...

hírek

A Hargita Wood Kft. kiállítóként részt vesz a Debrecenben, 2008.szeptember 23-25. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Energetikai Szakkiállításon. Standszám: A/14.

A kiállításon ismertetést adunk a jelenlegi és a fejlesztés alatt lévő brikettáló présről, az eddigi tapasztalatokról, a megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Bemutatunk különböző alapanyagokból készített (szalma, nád és ezek keveréke, korpa, darált kukoricacsutka, magtisztító által kirostált vegyes összetételű hulladék) briketteket. Ugyancsak bemutatjuk a gép egyik fő művelő eszközét, a csigát. A kiállítás időtartama alatt lehetőség van megrendelés adásra. A MEGRENDELT GÉPEKRE 5 % ALKALMI ÁRENGEDMÉNYT ADUNK!

hírek

A szerződésben vállalt határidőt lényegesen túllépve a gyártó cég ma (09.10.) jelentette, hogy elkészült a Nád-Brikett Kft. számára egy speciális dobszárító (nevezett vállalkozásban a Hargita Wood Kft. társtulajdonos), mely a gyártósor elengedhetetlen elemét adja. Szándékunk a saját gyártóvonal felépítése mellett profi cégek bevonásával gépi technológiai, építészeti, termék gyártás technológiai típustervek kidolgozása, melyeket a komplett gyártósorral együtt kívánunk értékesíteni leendő megrendelőinknek.

A Nád-Brikett Kft. olyan komplett egységet kíván a leendő brikettgyártók kezébe adni, mely helyi adaptációt követően rövid időn belül alkalmas a helyben évente keletkező alapanyag helyben, helyi munkaerővel történő feldolgozására és évi 1500-2000 t jó minőségű, környezetbarát tüzelőt biztosít egy helyi felhasználói (pl. önkormányzat, lakosság) számára.

hírek

09.09-én Nagyivánon sikeres próbagyártásokat végeztünk olyan alapanyagokból, melyek számunkra előzetesen ismeretlenek voltak és reménybeli leendő vásárlóink hoztak. Szándékosan olyan anyagokkal kísérleteztünk, melyek az eddig használatban levő présgépekkel nem, vagy nehezen, nem kielégítő minőséggel dolgozhatók fel.

Ezek darált kukoricacsutka, korpa és gyommagokkal teli rostaalj voltak. Ugyancsak készítettünk brikettet helyben termett nádból, szalmából és ezek keverékéből.

Annak ellenére, hogy minden új alapanyag feldolgozásához egyedileg ki kell kísérletezni a gép beállítási értékeit (fűtés hőmérséklet, adagolás sebessége), "elsőre" is tömör briketteket nyertünk. Az eddigi tapasztalatok alapján nem merészség azt a véleményt megfogalmazni, mely szerint a gép által megkívánt nedvesség és szemcseméret betartása esetén a brikettáló az alapanyagok nagyon széles körének feldolgozására alkalmas.

hírek

Tisztelt ÉRDEKLŐDŐK!

Előzetesen egyeztetett időpontban a brikettáló prés működés közben megtekinthető.
Lehetőséget adunk saját (hozott) alapanyag kísérleti brikettálására is.
Az anyaggal kapcsolatos mennyiségi és minőségi kívánalmakat előzetesen egyeztetni kell.
Az egyeztetéshez szíveskedjen keresni elérhetőségeink valamelyikén.

Üdvözlettel: Csetneki István

előző oldalra oldal tetejére

kep
menurajz
© Hargita Wood Kft. 2008-2020AVM Matrica - egyedi pólók, fal- és autómatricák